Mode
Quy chuan
Minimize

          Quy chuẩn:

DANH MỤC QCVN  DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 


TT

QCVN đã ban hành

 

 

 1

 

  

2

 

 3

QCVN QTĐ

QCVN về kỹ thuật điện

 QCVN QTĐ 5:2009/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

 QCVN QTĐ 6:2009/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

 QCVN QTĐ 7:2009/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

4

QCVN 01:2008/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

5

QCVN 02:2008/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp.

6

QCVN 04:2009/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên

7

QCVN 01:2011/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

8

QCVN QTĐ-8:2010/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

9

QCVN 02:2011/BCT

Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

các bộ khác

1.     Bộ Công Thương: 9                                         6.     Bộ TC: 14

2.     Bộ GTVT: 15                                                       7.     Bộ TN-MT: 41

3.     Bộ KHCN: 7                                                       8.     Bộ TTTT: 62

4.     Bộ LĐ-TB và XH: 3                                            9.     Bộ XD: 8

5.     Bộ NN-PTNT: 102                                             10.  Bộ YT: 36

                                                                                      11.  Bộ CA: 3.

 
Các Văn bản  khác: